ڕیسكیو - Rescue

وانەی کوردی

وانەی 1/وانەی دووەم | شێوازی ڕاگەیاندن(نزیک، دوور، تەواو)

37 خولەك

ببورە بەڕێز بۆ بینینی ئەم وانەیە پێویستە سەرەتا خۆت تۆمار بكەیت.

ئەگەر پێشتر خۆت تۆمار كردووە كلیك بكە لە چوونەژوورەوە، ئەگەر خۆت تۆمار نەكردووە كلیك لە خۆتۆماركردن بكە.

ڕێزمان
وانەی چل و سێیەم | هاوەڵناو وەک دیارخەری ناو ٤
وانەی چل و سێیەم | هاوەڵناو وەک دیارخەری ناو ٣
وانەی چل و سێیەم | هاوەڵناو وەک دیارخەری ناو ٢
وانەی چل و دووەم | دیارخەرەکانی ناو ٣
وانەی چل و سێیەم | هاوەڵناو وەک دیارخەری ناو ١
وانەی چل و سێیەم | دیارخەرەکانی ناو ٢
وانەی چل و دووەم | دیارخەرەکانی ناو ١
وانەی چل و یەکەم | جێناوی لکاو وەک دیارخەری ناو ٢
وانەی سی و نۆیەم | ڕادە ٢
وانەی چلەم | جێناوی لکاو وەک دیارخەری ناو ١
وانەی سی و هەشتەم | ڕادە ١
وانەی سی و حەوتەم | هاوەڵکار لە ڕووی ڕۆنانەوە ٢
وانەی سی و شەشەم | هاوەڵکار لە ڕووی ڕۆنانەوە ١
وانەی سی و چوارەم | هاوەڵناو لە ڕووی ڕۆنانەوە ٢
وانەی سی و پێنجەم| هاوەڵناو لە ڕووی ڕۆنانەوە ٣
وانەی سی و سێیەم | هاوەڵناو لە ڕووی ڕۆنانەوە ١
وانەی سی و دووەم | ئەرکی جێناوی لکاو - تەواوکەر ٥
وانەی سی و یەکەم | ئەرکی جێناوی لکاو - تەواوکەر ٤
وانەی سییەم | ئەرکی جێناوی لکاو - تەواوکەر ٣
وانەی بیست و نۆیەم | ئەرکی جێناوی لکاو - تەواوکەر ٢
وانەی بیست و هەشتەم | ئەرکی جێناوی لکاو - تەواوکەر ١
وانەی بیست و حەوتەم | ئەرکی جێناوی لکاو - بەرکار٤
وانەی بیست و شەشەم | ئەرکی جێناوی لکاو - بەرکار٣
وانەی بیست و پێنجەم | ئەرکی جێناوی لکاو - بەرکار٢
وانەی بیست و سێیەم | ئەرکی جێناوی لکاو - بکەر٤
وانەی بیست و چوارەم | ئەرکی جێناوی لکاو - بەرکار١
وانەی بیست و دووەم | ئەرکی جێناوی لکاو - بکەر٣
وانەی بیست و یەکەم | ئەرکی جێناوی لکاو - بکەر٢
وانەی بیستەم | ئەرکی جێناوی لکاو - بکەر ١
وانەی نۆزدەیەم | ئەرکی بزوێنی کورت ٣
وانەی هەژدەیەم | ئەرکی بزوێنی کورت ٢
وانەی حەڤدەیەم | ئەرکی بزوێنی کورت ١
وانەی پانزەیەم | چاوگی بوون ٥
وانەی شانزەیەم | چاوگی بوون ٦
وانەی چواردەیەم | چاوگی بوون ٤
وانەی سیانزەیەم | چاوگی بوون ٣
وانەی دوانزەیەم | چاوگی بوون ٢
وانەی دەیەم | شێوازی مەرج ٣
وانەی یانزەیەم | چاوگی بوون ١
وانەی دەیەم | شێوازی مەرج ٢
وانەی نۆیەم | شێوازی مەرج ١
وانەی هەشتەم | شێوازی داخوازی ٢
وانەی هەشتەم | شێوازی داخوازی ١
وانەی حەوتەم | شێوازی دانانی ٣
وانەی پێنجەم | شێوازی دانانی
وانەی شەشەم | شێوازی دانانی ٢
وانەی چوارەم | ڕاهێنانەکانی شێوازی ڕاگەیاندن
وانەی دووەم | شێوازی ڕاگەیاندن(نزیک، دوور، تەواو)
وانەی سێیەم | شێوازی ڕاگەیاندن(بەردەوام، ڕانەبردوو)
وانەی یەکەم | کار لە ڕووی ناوەڕۆکەوە